Oferta

W mojej praktyce kieruję się indywidualnym podejściem do pacjenta, pracuję zgodnie z kodeksem etyki zawodowej psychoterapeuty psychodynamicznego. Pracuję pod superwizją

doświadczonych superwizorów Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Diagnoza psychologiczna

Służy ocenie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz wyjaśnianiu problemów w jego funkcjonowaniu, do metod diagnostycznych należą: rozmowa, wywiad, obserwacja, testy psychologiczne. Diagnoza psychologiczna obejmuje min. diagnozę neuropsychologiczną, badania intelektu, osobowości, temperamentu, badanie postaw, relacji interpersonalnych.

Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna młodzieży i dorosłych

Celem psychoterapii jest usunięcie lub minimalizowanie objawów chorobowych lub występujących zaburzeń, trudności emocjonalnych. Psychoterapia jest adekwatną formą leczenia m.in.: zaburzeń lękowych, depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia), pomaga uporać się z kryzysami rozwojowymi, trudnościami interpersonalnymi.

Konsultacja psychologiczna

To jedno lub więcej spotkań, których celem jest rozpoznanie, sprecyzowanie i omówienie głównych problemów pacjenta oraz analiza jego oczekiwań i potrzeb. Na podstawie konsultacji proponuję psychoterapię indywidualną lub inną formę pomocy psychologicznej, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i prezentowanych trudności.

Skontaktuj się aby umówić się na wizytę Możesz również dowiedzieć się więcej o psychoterapii