O mnie

Wykształcenie

 • Pięcioletnie, magisterskie studia psychologiczne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Pięcioletnie, magisterskie Studia Socjologiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Doktorat w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Wybrane szkolenia z zakresu psychoterapii

 • 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii opartej o paradygmat psychoanalityczny, ukończone dyplomem, wydanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Szkolenie psychoterapii grupowej i psychoterapii krótkoterminowej

Dotychczasowe miejsca pracy

 • Ośrodek Leczenia Uzależnień Kraków
 • Oddział dzienny leczenia nerwic MSW i A w Szczecinie
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego MSW i A w Szczecinie
 • Praktyka prywatna
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny przy sądzie Okręgowym w Szczecinie
 • Biegła sądowa z listy Sądu Okręgowego w Szczecinie

Członkowstwo

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Szkolenia dodatkowe:

 • Udział w licznych szkoleniach z diagnozy i metod psychologicznych, m.in. (interpretacje profili osobowości i zastosowanie testu Cattell'a, umiejętność stosowania i interpretacji Testu Piramid Barwnych, Testu Kolorów Maxa Lüschera, testów WISC R i WAIS R/PL, zastosowanie i interpretacja testu MMPI – 2, metod projekcyjnych)
 • Udział w szkoleniach Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie dla biegłych sądowych
 • Udział w seminariach Zakładu Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum
 • Udział w konferencjach psychologicznych z zakresu psychologii ogólnej, psychoterapii, psychologii sądowej
Komu i w jaki sposób mogę pomóc