O Psychoterapii

Informacje ogólne

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych poprzez oddziaływanie środkami psychologicznymi. Celem psychoterapii jest usunięcie, bądź, gdy jest to niemożliwe, złagodzenie objawów chorobowych.

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się psychoanalizy. W trakcie psychoterapii psychodynamicznej pacjent uwalnia się od przymusu powtarzania - powielania przez siebie negatywnych doświadczeń. Psychoterapia pozwala poznać i zrozumieć przyczyny objawów, trudności emocjonalnych, pomaga rozwiązywać leżące u ich podłoża wewnętrzne konflikty w konstruktywny sposób. Umożliwia lepsze poznanie własnych potrzeb, wartości oraz dokonywanie pożądanych zmian, przyczynia się do podniesienia poziomu satysfakcji z życia. Celem psychoterapii nie jest zmiana osoby, lecz zmiana sposobu przeżywania i reagowania. Pacjent ma możliwość zastąpienia nieskutecznych, sztywnych mechanizmów obronnych bardziej przystosowawczymi i elastycznymi.

Psychoterapia psychodynamiczna jest odpowiednią metodą leczenia dla osób, które choćby w minimalnym stopniu zdolne są do autorefleksji, obserwacji i analizy własnych przeżyć.

Kto zgłasza się na psychoterapię?

Oprócz pacjentów z diagnozą zaburzeń psychicznych (m.in. afektywnych, nerwicowych, osobowości) na psychoterapię zgłaszają się osoby bez konkretnej diagnozy, które mają poczucie utraty kontroli nad swoim życiem, przeżywają brak poczucia sensu, nie radzą sobie w sferze osobistej lub zawodowej. Często mają poczucie braku zrozumienia ze strony osób najbliższych, doznają silnych, negatywnych uczuć pokrzywdzenia, odrzucenia lub winy. To, co dzieje się w ich życiu przeżywają jako niezrozumiałe, niemożliwe do zmiany. Doświadczają poczucia bezradności. Często osoby szukające pomocy psychoterapeuty mają doświadczenia w leczeniu ich trudności i objawów przez lekarzy: internistów, neurologów, kardiologów, którzy wykluczają somatyczne podłoże dolegliwości i stawiają diagnozę "nerwicy".

Jak wygląda psychoterapia?

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut. Spotkania odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Proces psychoterapii poprzedzają konsultacje psychologiczne, mające na celu określenie problemu, następnie ustala się kontrakt, w którym precyzuje się warunki współpracy: czas, miejsce i odpłatność za sesje oraz cele psychoterapii.

Zanim podejmie się decyzję o psychoterapii warto sprawdzić kwalifikacje zawodowe psychoterapeuty, ponieważ wiele osób mieniących się "terapeutami" nie ma odpowiednich kompetencji zawodowych. Należy zwrócić uwagę na wykształcenie - ukończone pięcioletnie psychologiczne studia magisterskie, ewentualnie studia medyczne oraz kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w ośrodkach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne. "Terapeuci" pozbawieni odpowiednich kwalifikacji często stosują techniki i metody, które mogą zaszkodzić osobom z zaburzeniami lub trudnościami emocjonalnymi.

Skontaktuj się aby umówić się na wizytę